PRIVACY POLICY

 

DITTO PIANO

 

Als je gebruik maakt van Ditto Piano zullen wij persoonsgegevens van jou verwerken. Hieronder lees je hoe Ditto Piano met je persoonsgegevens omgaat, en wat je rechten in dat kader zijn.

Als je nog geen zestien jaar bent moet je toestemming van je ouders vragen om van Ditto Piano gebruik te mogen maken. Als je dat doet kan je ze dit privacystatement laten zien, zodat je ouders ook weten dat wij zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking je persoonsgegevens?

 

Rembrandt Music BV. Maliebaan 8, 3581 CM Utrecht is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens. Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via:

 

per post: Maliebaan 8, 3581 CM Utrecht

bellen: 030-204 50 00

mailen via info@dittopiano.nl

 

Voor welke doeleinden verwerken wij je persoonsgegevens?

 

Wij mogen je persoonsgegevens alleen verwerken als we daar een duidelijk doel voor hebben. Je persoonsgegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

 

 • om je een account te laten aanmaken voor Ditto Piano, al dan niet via je Facebook account, en je te registreren als gebruiker
 • om je toegang te verlenen tot Ditto Piano, al dan niet via je Facebook account
 • om je scores en ranking op te slaan op onze server, en te vermelden op de leaderboard
 • om je in staat te stellen aankopen te doen via de Appstore
 • om online door jou gestelde vragen te kunnen beantwoorden
 • om je pushnotificaties te sturen
 • om je een nieuwsbrief, gebruikersinformatie of service bericht toe te sturen
 • om je te informeren over andere diensten van Ditto Piano
 • om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van Ditto Piano te verbeteren
 • om aan wettelijke voorschriften waaraan wij ons moeten houden te voldoen
 • om je te vragen naar de gebruikerservaring van de app
 • om je te voorzien van actiecodes en unieke content.

 

Wat zijn de rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

 

Wij verwerken je persoonsgegevens omdat we daarvoor, in de woorden van de Algemene verordening gegevensbescherming, een ‘gerechtvaardigd belang’ hebben. Dat houdt in dat wij je gegevens mogen verwerken omdat dat nodig is voor onze bedrijfsuitoefening, zolang jouw privacybelangen niet in de knel komen. We mogen dat ook doen in het belang van derden, mits ook daar jouw privacybelangen worden afgewogen. Als we voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens jouw toestemming nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we toestemming of die van je ouders nodig hebben zullen we die gegevens pas verwerken als we die toestemming hebben gekregen, en zullen we daarmee stoppen als jij of je ouders die toestemming intrekken.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

Voor de hierboven genoemde doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 

 • naam
 • gebruikersnaam
 • wachtwoord
 • e-mail adres
 • Facebook login gegevens
 • IP-adres
 • locatie
 • hoe lang je van de app gebruikt maakt, en welk gebruik je ervan maakt
 • je scores en ranking
 • of je jonger bent dan 16 jaar
 • je persoonlijke spelerservaring

 

Ben je jonger dan zestien jaar?

 

Ook als je jonger bent dan zestien jaar mag je van Ditto Piano gebruik maken. Vraag dan wel toestemming aan je ouders en laat ze vooral dit privacystatement lezen. Mochten je ouders toch niet willen dat we jouw persoonsgegevens  verwerken dan kunnen ze altijd contact met ons opnemen, en zullen we je gegevens verwijderen.

 

Naar welke landen geven wij je persoonsgegevens door?

 

Je persoonsgegevens worden alleen in Nederland verwerkt of in landen waarin dit op grond van Nederlandse of Europese wetgeving is toegestaan.

 

Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

 

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht is en/of noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Wij kiezen binnen deze kaders altijd voor de kortste bewaartermijn.

 

Cookies

 

Ditto Piano maakt gebruik van cookies. De cookies welke wij verzamelen zijn: cookies van persoonlijke voorkeuren, cookies voor beveiliging, cookies om te adverteren (retargeting), cookies  om de analytics in te kunnen zien. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je computer, je telefoon of je tablet. Ze kunnen die apparaten niet beschadigen.

Wij gebruiken functionele cookies, die ervoor zorgen dat functies zoals inschrijven en login goed kunnen functioneren. Wij maken gebruik van analytics cookies om statistieken van de gebruikers van de app te verzamelen. Dat doen we met Google Analytics. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. In het privacybeleid van Google vind je meer informatie. Ook maken wij gebruik van Sensor Tower om de in-app stappen goed te kunnen laten functioneren. De verkregen informartie wordt opgeslagenop servers binnen de EU. In het privacybeleid van Sensor Tower vind je meer informatie.

Door gebruik te maken van social media cookies maken we functionaliteiten van social media zoals Facebook, Instagram en Twitter mogelijk. Je kan altijd zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Die keuze kan je later wanneer je wil weer aanpassen.

 

Wat zijn je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens?

 

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te geven in welke persoonsgegevens we van jou verwerken. Ook kan je om rectificatie of wissing van die persoonsgegevens vragen, of om beperking van de verwerking van die gegevens. Daarnaast heb je het recht tegen verwerking van je persoonsgegevens bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Je kan daartoe een bericht met je naam en contactgegevens sturen aan Maliebaan 8, 3581 CM Utrecht of een e-mail sturen aan info@dittopiano.nl In je verzoek moet je zoveel mogelijk te specificeren om welke persoonsgegevens het gaat. Wij zullen binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij, en voor zover, de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Wij sturen je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Als we de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen we je een bericht waarin we toelichten waarom niet (volledig) aan je verzoek kon worden voldaan. Als we niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens je verzoek betrekking heeft, kunnen we je vragen om je verzoek nader te specificeren. We schorten dan de uitvoering van het verzoek op totdat je ons de nadere specificatie hebt verstrekt.

Je hebt altijd het recht een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens in te dien bij de Autoriteit Persoonsgegevens of bij de rechter. Meer informatie daarover vind je hier.

 

Vragen of suggesties

 

Voor vragen of suggesties betreffende dit privacystatement kan je ons mailen: info@dittopiano.nl

 

Wijzigingen en versie

 

Wij kunnen dit Privacystatement aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving, rechtspraak, of publicaties van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij raden je daarom aan het Privacystatement regelmatig op wijzigingen na te lezen. Deze versie dateert van 01-06-2018.